top of page

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe bestaat uit:

 

  • Wim Schoeman (voorzitter)

  • Wim de Wit (penningmeester)

  • Ingrid Luitse (secretaris)

  • Dieuwke Tigchelaar (bestuurslid)

 

 

Daarnaast is er een commissie Publiciteit die zich bezighoudt met het opzetten en uitvoeren van acties en het werven van sponsorgelden.

Alle bestuurs- en commissieleden zetten zich geheel belangeloos in voor het doel van de stichting.

De stichting heeft een eigen visie die is beschreven in een stichtingsakte, een reglement en een beleidsplan. De stichting staat formeel en inhoudelijk los van de lokale en landelijke Voedselbank.

 

Tussen de Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe en de Voedselbank Neder-Veluwe bestaat een onderlinge afstemming en samenwerking.

Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe draait uitsluitend op giften; alle giften en producten die geworven worden, komen geheel ten goede aan de Voedselbank Neder-Veluwe.

 

Voedselhulp heeft een ANBI-status, wat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een goed doel/non-profit organisatie. Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De stichting zal jaarlijks een verantwoordingsdocument opstellen en publiceren.
Het financiële verantwoordingsdocument en de balans over 2020 vindt u hier

bottom of page