top of page

Over Ons

In februari 2013 is de stichting Voedselhulp Rhenen opgericht. Wegens uitbreiding van het werkgebied van de stichting is de naam veranderd in Stichting Voedselhulp Regio Neder-Veluwe. Wij zetten ons in om voedselhulp te verstrekken aan inwoners van de gemeenten Rhenen, Wageningen en Renkum, die door omstandigheden niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De stichting heeft een drieledig doel:

 

 

  • Het doen van inzamelingsacties en het werven van sponsorgelden, om voedselpakketten van de Voedselbank Neder-Veluwe op een zinvolle manier aan te vullen. Dit is nodig, omdat de voedselpakketten die wekelijks worden verstrekt, schaars zijn.

  • Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid onder inwoners van de regio, het doen van een handreiking naar elkaar, voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

  • Het vergroten van het bewustzijn over armoede, omdat er niet alleen ‘ver van mijn bed’, maar ook heel dicht bij huis mensen zijn die op of onder de armoedegrens leven.

Wim Schoeman

Voorzitter

 

“Elk land is zo ontwikkeld als de stevigheid van zijn sociale netwerk.”

Nederland is altijd trots geweest op de mogelijkheden van zijn sociale vangnet.Daarom kunnen we het in ons welvarende land niet laten gebeuren dat burgers honger moeten lijden terwijl even verderop sprake is van overschot. Voedselhulp is daarom niet slechts wenselijk maar noodzakelijk.

Daar zet ik me graag voor in.

Ingrid Luitse

Secretaris

 

Dieuwke Tigchelaar

PR & Communicatie

Wim de Wit

Penningmeester

bottom of page