• Kwalitaria Colijn te Rhenen
 • Het College van Diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland, afdeling Rhenen

Sponsoren en Vrienden

 • Lion’s Club de Grebbeleeuw
 •  De Soroptimistenclub Rhenen-Veenendaal
 • De stichting het voormalig Gast- en Weeshuizenfonds Rhenen
 • Jongerendiensten Rhenen
 • Zangkoor Kurios

Wij danken de volgende Vrienden voor hun bijdrage in dienstverlening en producten in natura:

 • Treshold Automatisering B.V. te Rhenen

Wij danken de volgende Sponsoren voor hun financiële bijdrage:

 • Van Alfen Fruit te Ommeren
 • Business Network International (BNI Juno)
 • Albert Heijn te Rhenen
 • Drukkerij Cunera B.V. te Rhenen